Datacenters en utiliteiten

Legionella kan voor een groot probleem zorgen binnen koeltorens, datacenters en utiliteiten.

Datacenter Data Vge Pro Site

Datacenters en utiliteiten

Om dit tegen te gaan kan UV-C desinfectie worden ingezet. UV-straling inactiveert micro-organismen zonder een residu achter te laten. Zo kan zowel water, lucht als oppervlakten worden aangepakt en kan zowel legionella als biofilm worden bestreden. 

Bescherming door UV-C

De aanwezigheid van de legionellabacterie is een veel voorkomend probleem in koeltorens. Daarnaast kan er biofilm ontstaan in het leidingwerk. Een UV-C systeem is een betrouwbare waterbehandeling waarbij het koelwater wordt gedesinfecteerd om o.a. legionella te bestreden en om het ontstaan van biofilm in het leidingwerk te reduceren.

 

Stilstaand water

In utiliteitsgebouwen kan water soms een lange tijd stilstaan. Dit bevordert de groei van micro-organismen, waaronder legionella. Door het gebruik van een VGE Pro UV-C systeem kunnen medewerkers in grote kantoorpanden en logistieke centra veilig water drinken en douchen. Ook water in fonteinen dient gedesinfecteerd te worden, aangezien legionella zich via de waternevel verspreidt.  VGE Pro biedt hiervoor een breed assortiment aan UV-C systemen aan.

 

Datacenter Kantoor Vge Pro Site

UV gaat verder

Naast water, kan UV-C ook lucht desinfecteren. Dit is ideaal voor ruimtes waarin intensief gewerkt wordt. Door een UV-systeem op te nemen in het luchtbehandelingssysteem, wordt de gezondheid van medewerkers gewaarborgd. Door ook oppervlaktes, zoals bureaus, te desinfecteren met UV-C wordt een gezonde en veilige werkomgeving nog meer vergroot.

 

VGE Pro UV-C systemen

Onze VGE Pro UV-C serie bestaat uit verschillende systemen die modulair samengesteld en ingezet kunnen worden. Aan de hand van de vraag van de klant wordt een systeem met een toepassingsafhankelijke besturingskast gekozen om zo een optimale desinfectie te realiseren. De lamptechnologie van VGE Pro maakt dat de lampen gemakkelijk en veilig te vervangen zijn, zelfs als de bestralingskamer gevuld is met water. Met behulp van sensoren is het mogelijk om het desinfectie proces ten allen tijde te bewaken en te waarborgen.

Welke UV-oplossingen zijn van toepassing?

Circulatiewater

Bij circulatiewater gaat het om processen waarbij water continue wordt rondgepompt. Tijdens dit circulatieproces kan het water vervuild raken met organisch materiaal, wat kan leiden tot de ontwikkeling van (micro) biologie in het water.

Lees meer
Legionella preventie

De legionella bacterie is een groot probleem voor de veiligheid van de mens. De ziekteverwekkende bacterie verspreidt zich via aerosolen in de lucht en kan zo de luchtwegen infecteren.

Lees meer
Waterreservoir

In veel sectoren wordt gewerkt met buffertanks waarbij water wordt opgeslagen in reservoirs. Dit water kan voor langere tijd stilstaan waardoor micro-organismen de kans krijgen om te groeien.

Lees meer
Corrosief water

Er zijn verschillende sectoren waar met corrosief water wordt gewerkt. Het waterbehandelingssysteem moet bestand zijn tegen dit water.

Lees meer
Lucht desinfectie

UV-C desinfectie wordt al jaren ingezet voor het desinfecteren van water, maar is ook uitermate geschikt voor lucht behandeling. Lucht desinfectie kan worden ingezet om de verspreiding van micro-organismen, via de lucht tegen te gaan.

Lees meer
Oppervlakte desinfectie

UV-C desinfectie heeft een grote geschiedenis in toepassingen voor water, maar is ook zeker in te zetten voor het desinfecteren van oppervlaktes. Het gaat hierbij om oppervlaktes waar micro-organismen zich aan kunnen hechten.

Lees meer
Maatwerk

Samen met de klant zoeken we altijd naar de beste UV-desinfectie oplossing.

Lees meer
Legionella management
Case

Legionella management

Een gerenommeerd financieel kantoor in Amsterdam koos VGE Pro voor haar legionella management

Bekijk deze case
Vraag vrijblijvend een offerte aan

Wilt u weten welke VGE Pro UV-C oplossing aansluit op uw toepassing? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over VGE Pro en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!