Datacenters en nutsvoorzieningen

Datacenters en nutsvoorzieningen

"LEGIONELLA KAN EEN GROOT PROBLEEM VEROORZAKEN BINNEN KOELTORENS, DATACENTERS EN UTILITEITEN"

Datacenters en nutsvoorzieningen

De aanwezigheid van legionellabacteri├źn is een veelvoorkomend probleem in koeltorens. Om dit tegen te gaan kan UV-C desinfectie worden ingezet. UV-straling inactiveert micro-organismen. Op deze manier kunnen water, lucht en oppervlakken worden aangepakt en kan zowel legionella als biofilm worden bestreden met UV-C.
Daarnaast kan er biofilm ontstaan in het leidingwerk. Een UV-C systeem is een betrouwbare waterbehandeling waarbij het koelwater wordt gedesinfecteerd om onder andere legionella te bestrijden en de vorming van biofilm in het leidingwerk te verminderen.

Stilstaand water
In utiliteitsgebouwen kan het water soms lang stilstaan. Dit ondersteunt de groei van micro-organismen, waaronder legionella. Door gebruik te maken van een VGE Pro UV-C systeem kunnen medewerkers in grote kantoorgebouwen en logistieke centra veilig drinken en douchen. Water in fonteinen moet ook worden gedesinfecteerd, omdat legionella zich door de waternevel verspreidt. VGE Pro biedt hiervoor een breed scala aan UV-C systemen.

Desinfecteert niet alleen water
Naast water kan UV-C ook lucht desinfecteren. Dit is ideaal voor ruimtes waar intensief gewerkt wordt. Het opnemen van een UV-systeem in het luchtbehandelingssysteem zorgt voor de gezondheid van medewerkers. Ook het desinfecteren van oppervlakken, zoals bureaus, met UV-C draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving.

VGE Pro UV-C systemen
Onze VGE Pro UV-C serie bestaat uit verschillende systemen die modulair kunnen worden samengesteld en ingezet. Op basis van klantvraag wordt gekozen voor een systeem met een toepassingsafhankelijke schakelkast om een optimale desinfectie te realiseren. Door de lamptechnologie van VGE Pro zijn de lampen eenvoudig en veilig te vervangen, ook wanneer de bestralingskamer gevuld is met water. Met behulp van sensoren is het mogelijk om het desinfectieproces te allen tijde te monitoren en te borgen.

Let op: de wetgeving kan per land verschillen. Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent door de lokale autoriteiten.