UV DISINFECTOR SKID

UV DISINFECTOR SKID

"De boer wil geen gedoe als het gaat om het drinkwater voor zijn vee."

UV Disinfector

HET CREËREN VAN VEILIG DRINKWATER VOOR DE VEEHOUDERIJ MET BEHULP VAN DE VGE PRO UV DISINFECTOR SKID

Over de klant
Summit Water Systems, onderdeel van THE SCHIPPERS GROUP, behandelt het gehele waterzuiveringsproces om voldoende, betrouwbaar en schoon drinkwater voor vee te leveren. Dit sluit perfect aan bij de visie van The Schippers Group om antimicrobiële resistentie (AMR) te verminderen en boeren wereldwijd te ondersteunen op het gebied van diergezondheid, productie en prestaties.

"We zijn ervan overtuigd dat de waterkwaliteit een directe link heeft met de gezondheidstoestand van het vee, en daarom zijn we dagelijks bezig met de kwaliteit van drinkwater in de professionele veehouderij. Onze aanpak zorgt voor het volledige zuiveringsproces met als doel altijd voldoende, betrouwbaar en veilig drinkwater voor het vee te leveren. Met als uitgangspunt dat elke veehouder het water van zijn dieren zelf kan drinken."

De oplossingen van Schippers worden toegepast in alle takken van de veehouderij.

De uitdaging
Schippers opereert aan de 'voorkant' van de intensieve veehouderij. Dit betekent dat ze ervoor zorgen dat het water (dat regen- of oppervlaktewater kan zijn) wordt behandeld en gedesinfecteerd voordat het bij het vee als drinkwater terechtkomt. Schippers zocht met name naar een betrouwbare partner voor het desinfectiegedeelte, iemand die het beste product kon leveren, niet persé het goedkoopste.

De oplossing
Er is al vele jaren een goede samenwerking met VGE B.V., daarom benaderde Schippers hen voor een desinfectieoplossing die gemakkelijk kon worden geïntegreerd met de bestaande waterzuiveringssystemen. "Andere bedrijven gebruiken vaak aparte eenheden, lagere wattages en de lampen breken snel."

In samenwerking met VGE B.V. werd de UV Disinfector Skid ontwikkeld, omdat deze veel efficiënter is in het behandelen van water met een lagere UV-transmissie dan gewoon drinkwater. Als een 'Plug & Play'-concept zorgt het voor een eenvoudige installatie van de eenheid. De indicatorlampjes en de dagteller zorgen er ook voor dat de boer 'ontzorgd' is, omdat ze vooral geen gedoe wil. Het heeft ook een automatische kraan die ervoor zorgt dat de UV-eenheden automatisch worden gekoeld, wat noodzakelijk is wanneer er minder vraag is naar water (de lampen blijven continu aan). Schippers was enthousiast over de gekozen oplossing: "Ook het water op ons hoofdkantoor wordt gedesinfecteerd met dit systeem."

Op dit moment levert Schippers voornamelijk UV Disinfector Skids in België, waar een groeiende markt is voor het gebruik van regen- en oppervlaktewater. Dit is slechts het begin, omdat de toepassingen enorme mogelijkheden bieden!