Intensieve veehouderij

In de veehouderij is veilig (drink)water erg belangrijk.

Intensieve Veehoudere Varkens Vge Pro Site

Intensieve veehouderij

Koeien en varkens consumeren enorm veel water, waardoor een hoge waterkwaliteit cruciaal is. Om ziektes en besmetting verder te voorkomen dienen ook de oppervlaktes vrij te zijn van bacteriën en ziektes. VGE Pro UV-C waarborgt de kwaliteit van een veehouderij, zowel via water als lucht en oppervlakte.

UV-C voor het welzijn van een veehouderij

Het welzijn van dieren in een veehouderij hangt sterk samen met de kwaliteit van het drinkwater. In vervuild (drink)water zitten veel ziektekiemen en andere micro-organismen die niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid van het vee. Desinfectie met UV zorgt ervoor dat het drinkwater altijd van hoge kwaliteit is. De straling inactiveert de micro-organismen zonder residu achter te laten, met schoon en veilig drinkwater als resultaat. Een geheel veilige en duurzame manier van waterdesinfectie.

 

Veilig en gezond drinkwater

Onze UV-C systemen zorgen ervoor dat het water veilig te consumeren is voor het vee. De straling is zo sterk, dat het in staat is om oppervlaktewater te desinfecteren totdat het drinkbaar is. Zo kan het ook biofilm-vervuiling verminderen, wat belangrijk is omdat bacteriën zoals legionella zich hier graag in nestelen. UV inactiveert biofilm producerende bacteriën, maar laat hierbij geen residu achter.

Intensieve Veehoudere Koeienstal Vge Pro Site

Een breektank behandelen met  UV-C

Ook het water in een breektank is te desinfecteren met UV-C. Door het systeem in een bypass te plaatsen, zorg je ervoor dat het water dat recirculeert 100% schoon is. Vaak zie je dat breektanks een warme omgeving vormen waarin vervuiling door biofilm snel voorkomt. Door een VGE Pro UV-systeem te plaatsen inactiveer je de micro-organismen en wordt zo de aanmaak van (nieuwe) biofilm voorkomen.

 

Niet alleen water

Niet alleen water, ook oppervlaktes en lucht zijn met UV te desinfecteren. Denk bijvoorbeeld aan stallen vol bacteriën die gedesinfecteerd moeten worden zonder chemicaliën. UV-C is een veilige en duurzame manier hiervoor. Ziekteverwekkende micro-organismen die zich via de lucht verspreiden kunnen worden geïnactiveerd door een VGE Pro UV unit aan het plafond die lucht circuleert. Daarnaast kan een brijvoertank gedesinfecteerd worden, aangezien hier gemakkelijk organische vervuiling in ontstaat.

Welke UV-oplossingen zijn van toepassing?

Legionella preventie

De legionella bacterie is een groot probleem voor de veiligheid van de mens. De ziekteverwekkende bacterie verspreidt zich via aerosolen in de lucht en kan zo de luchtwegen infecteren.

Lees meer
Waterreservoir

In veel sectoren wordt gewerkt met buffertanks waarbij water wordt opgeslagen in reservoirs. Dit water kan voor langere tijd stilstaan waardoor micro-organismen de kans krijgen om te groeien.

Lees meer
Drinkwater

Drinkwater wordt in allerlei toepassingsgebieden gebruikt en moet ten alle tijden aan de vereiste specificaties voldoen. Of het nu gaat om water uit de kraan in een kantoor, water waarmee gewassen worden geïrrigeerd of proceswater in een fabriek.

Lees meer
Water hergebruik

Door toenemende waterschaarste en duurzaamheid is de noodzaak om water te hergebruiken steeds crucialer. Om aan de richtlijnen te voldoen is het noodzakelijk voor bedrijven om hun waterbehandelingssysteem zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat waterverspilling wordt tegen gegaan.

Lees meer
Regenwater opvang

Het weer wordt steeds extremer. Langere periodes van droogte en heftige regenbuien wisselen elkaar af. Wanneer er in één keer zoveel regen valt kan de grond het water niet goed opnemen.

Lees meer
Lucht desinfectie

UV-C desinfectie wordt al jaren ingezet voor het desinfecteren van water, maar is ook uitermate geschikt voor lucht behandeling. Lucht desinfectie kan worden ingezet om de verspreiding van micro-organismen, via de lucht tegen te gaan.

Lees meer
Oppervlakte desinfectie

UV-C desinfectie heeft een grote geschiedenis in toepassingen voor water, maar is ook zeker in te zetten voor het desinfecteren van oppervlaktes. Het gaat hierbij om oppervlaktes waar micro-organismen zich aan kunnen hechten.

Lees meer
Maatwerk

Samen met de klant zoeken we altijd naar de beste UV-desinfectie oplossing.

Lees meer
Legionella management
Case

Legionella management

Een gerenommeerd financieel kantoor in Amsterdam koos VGE Pro voor haar legionella management

Bekijk deze case
Vraag vrijblijvend een offerte aan

Wilt u weten welke VGE Pro UV-C oplossing aansluit op uw toepassing? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over VGE Pro en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!