Intensieve veehouderij

Intensieve veehouderij

"VEILIG (DRINK)WATER IS HEEL BELANGRIJK IN DE VEEHOUDERIJ"

Intensieve veehouderij

Koeien en varkens verbruiken enorm veel water, waardoor een hoge waterkwaliteit cruciaal is. Ook moeten de oppervlakken bacterie- en ziektevrij zijn om ziektes en besmettingen verder te voorkomen. VGE Pro UV-C garandeert de kwaliteit van een veehouderij, zowel via water, lucht als oppervlakte.

UV-C voor het welzijn van een veehouderij
Het welzijn van dieren in een veehouderij hangt sterk samen met de kwaliteit van het drinkwater. Verontreinigd (drink)water bevat veel ziektekiemen en andere micro-organismen die niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid van de veehouderij. Desinfectie met UV zorgt ervoor dat het drinkwater altijd van hoge kwaliteit is. De straling inactiveert de micro-organismen zonder resten achter te laten, met als resultaat schoon en veilig drinkwater. Een volledig veilige en duurzame manier van waterdesinfectie.

Veilig en gezond drinkwater
Onze UV-systemen zorgen ervoor dat het water veilig is om te consumeren voor vee. De straling is zo sterk dat het oppervlaktewater kan desinfecteren tot het drinkbaar is. Het kan bijvoorbeeld ook biofilmvervuiling verminderen, wat belangrijk is omdat bacteriën zoals legionella zich er graag in nestelen. UV-C inactiveert biofilm-producerende bacteriën, zonder residu achter te laten.

Behandel een breaktank met UV-C
Het water in een breektank kan ook worden gedesinfecteerd met UV. Door het systeem in een bypass te plaatsen zorg je ervoor dat het water dat recirculeert 100% schoon is. Vaak zie je dat breektanks een warme omgeving vormen waarin besmetting door biofilm snel optreedt. Door het plaatsen van een VGE Pro UV-systeem deactiveert u de micro-organismen en voorkomt u daarmee de vorming van (nieuwe) biofilm.

Niet alleen water
Niet alleen water, maar ook oppervlakken en lucht kunnen met UV worden gedesinfecteerd. Zo moeten stallen vol bacteriën gedesinfecteerd worden zonder chemicaliën. UV-C is een veilige en duurzame manier om dit te doen. Pathogene micro-organismen die zich door de lucht verspreiden, kunnen worden geïnactiveerd door een VGE pro plafond UV-unit die lucht circuleert. Bovendien kan een brijvoertank worden gedesinfecteerd, omdat er gemakkelijk organische vervuiling ontstaat.