Aquacultuur

Aquacultuur

"BETROUWBARE EN VEILIGE VORM VAN WATERZUIVERING DIE ZORGT VOOR EEN GEZONDE LEEFOMGEVING"

Aquacultuur

Aquacultuur is een essentiële industrie die een aanzienlijk deel van de wereldvoorraad van zeevruchten levert. Het handhaven van de waterkwaliteit in aquariums en aquaria is echter een essentieel aspect van aquacultuur dat een uitdaging kan zijn. Schadelijke ziekteverwekkers kunnen verwoestende gevolgen hebben voor de gezondheid en productie van vissen. Het gebruik van antibiotica om deze ziekteverwekkers te bestrijden kan een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit en het milieu. Dit is waar UV-C desinfectie een duurzame en effectieve oplossing is.

De VGE Pro UV-systemen zijn een betrouwbare en veilige vorm van waterbehandeling die door het desinfecteren van water zorgt voor een gezonde leefomgeving voor vissen. Nadat een filtersysteem alle vaste vuildeeltjes uit het water heeft verwijderd, inactiveert UV-straling de resterende micro-organismen, waardoor het water veilig is voor hergebruik. Het resultaat is schoon en helder water zonder antibiotica of chemicaliën.

UV-C technologie wordt al jaren toegepast in de aquacultuur, onder andere in broederijen en viskwekerijen, om een hogere overlevingskans en bezettingsgraad te garanderen. Bovendien kan een VGE Pro UV-systeem schadelijke ozonresiduen verwijderen die zijn toegevoegd voor oxidatie voordat het water wordt teruggevoerd naar het aquarium.

In combinatie met waterstofperoxide kan UV-C-technologie zorgen voor een geavanceerd oxidatieproces (AOP) dat microverontreinigingen zoals geosmin en 2-MIB verwijdert, waardoor tijd wordt bespaard en het verlies van het product wordt verminderd. VGE Pro UV-systemen kunnen zowel in zoet- als zoutwater worden gebruikt en worden geleverd in een gesloten reactor of via een open kanaalsysteem voor hoge debieten zonder drukverlies.

Deze systemen kunnen worden gebruikt in een RAS (Recirculating Aquaculture System), gebruikt voor bioveiligheid voor nieuw inlaatwater of in een aquarium LSS (Life Support System). Samenvattend is het VGE Pro UV-systeem een duurzame en effectieve oplossing om de waterkwaliteit in de aquacultuur op peil te houden en gezonde vissen en schoon water te garanderen zonder het gebruik van schadelijke antibiotica of chemicaliën.

  • Schadelijke ziekteverwekkers kunnen verwoestende gevolgen hebben voor de gezondheid en productie van vissen.
  • Het gebruik van antibiotica om deze ziekteverwekkers te bestrijden kan een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit en het milieu
  • UV-C desinfectie is een duurzame en effectieve oplossing voor een gezonde leefomgeving voor vissen
  • Het resultaat is schoon en helder water zonder antibiotica of chemicaliën